Οικοσελίδα

 

Αγαπητοί επισκέπτες,

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Ζ΄ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού Κ.Α΄ σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη και εποικοδομητική περιήγηση.

Σκοπός μας η ενημέρωση κυρίως των μαθητών, γονέων και φίλων για τους στόχους, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Σχολικής μας Μονάδας.

ΟΡΑΜΑ μας είναι να έχουμε ένα χαρούμενο σχολείο όπου όλοι να απολαμβάνουμε τη διαδικασία της μάθησης και να γινόμαστε καλύτεροι.

ΑΞΙΕΣ μας ο Σεβασμός, η Υπευθυνότητα και η Ασφάλεια.

Ως Οικολογικό Σχολείο προάγουμε την Αγάπη και το Σεβασμό προς το Περιβάλλον και αναπτύσσουμε δράσεις για την καλλιέργεια στάσεων και αξιών για ένα αειφόρο παρόν και μέλλον τόσο στη σχολική μονάδα, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον μας.

Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, καλλιεργούμε τη μνήμη των κατεχομένων μας, την κριτική διάθεση απέναντι στα πράγματα, θέλοντας να διαμορφώσουμε ενεργούς, ευέλικτους πολίτες και παράλληλα ανθρώπους με κοινωνικές ευαισθησίες έτοιμους να προσφέρουν.

Η Διευθύντρια,
Χριστίνα Φωτίου Τούμπα